Chính sách bảo mật của 8XBet

Chính sách bảo mật của 8Xbet

Là dân chơi mong muốn trải nghiệm các thể loại games có tại 8Xbet, điều mà các game thủ cần phải lưu tâm đến đó là chính sách bảo mật của 8Xbet. Vậy chính sách đó là gì? Anh em hãy đọc qua dưới đây nhé!

Chính sách AML / CFT – Chính sách bảo mật của 8Xbet mới nhất

Chính sách bảo mật của 8XBet
Chính sách bảo mật của 8XBet

【1. Chính sách AML / CFT】- Chính sách bảo mật của 8Xbet

1.1 Chính sách của bảo mật của 8xBet

Rửa tiền và tài trợ cho khủng bố là một số mối đe dọa ngày càng tăng đối với các nền kinh tế quốc gia và quốc tế trên toàn thế giới, buộc tất cả các lĩnh vực dễ bị tổn thương phải có các biện pháp để ngăn chặn việc lạm dụng chúng cho những mục đích này. Công ty cam kết thực hiện các thủ tục để ngăn chặn việc sử dụng sai các Dịch vụ được cung cấp cho Chủ tài khoản để rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc các mục đích tội phạm khác như gian lận.

1.2 Mục tiêu

Công ty là một Công ty trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và đăng ký hợp lệ theo luật pháp của Curaçao. Chính sách này được soạn thảo dựa trên luật pháp quốc gia về AML, CFT và việc trừng phạt các tội ác có từ ngữ của Curaçao và các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành do FATF đặt ra.

Kết hợp các quy định này cung cấp một tiêu chuẩn vững chắc, được quốc tế chấp nhận cho các thủ tục được duy trì để ngăn chặn việc sử dụng sai các Dịch vụ do Công ty cung cấp. Xác định đúng Chủ tài khoản, xác minh danh tính, giám sát hoạt động của người chơi và báo cáo các hoạt động bất thường là một phần trong các biện pháp mà Công ty thực hiện nhằm nỗ lực ngăn chặn, ngăn chặn hoặc giảm thiểu rủi ro liên quan đến ngành.

1.3 Phạm vi

Công ty cam kết tuân theo các tiêu chuẩn AML và CFT quốc gia và quốc tế cao nhất khi cung cấp Dịch vụ của mình và yêu cầu các giám đốc và nhân viên làm việc trong hoặc cho Công ty tuân theo các tiêu chuẩn này.

Các sổ tay hướng dẫn cụ thể khác liên quan đến quốc gia và nhóm hoặc các tài liệu hướng dẫn khác có thể được áp dụng miễn là điều này được nêu rõ ràng trong phạm vi của các sổ tay hướng dẫn đó theo quyết định của ban lãnh đạo Công ty.

【2. Khung quy định】- Chính sách bảo mật của 8Xbet

2.1 Quy định quốc gia

Căn cứ theo Sắc lệnh Quốc gia về Rửa tiền (1993), rửa tiền là một hành vi phạm tội ở Curaçao. Các quy định quốc gia chính khác liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố là một trong số những quy định khác:

a) Bộ luật Hình sự (BLHS) (N.G. 2011, số 48) được sửa đổi lần cuối bởi N.G. 2015, không. 74;

b) Pháp lệnh Quốc gia về Báo cáo Các Giao dịch Bất thường (N.G. 1996, số 21) được N.G. 2015, không. 68 (N.G. 2015, số 68) (NORUT), Với văn bản hợp nhất được xuất bản trong N.G. 2017, không. 99, cùng với tất cả các sửa đổi bổ sung và tất cả các Nghị định quốc gia có liên quan bao gồm các biện pháp chung và các Nghị định cấp Bộ trưởng với các hoạt động chung;

c) Nghị định quốc gia bao gồm các biện pháp chung về việc thực hiện các điều 22b, khoản 7 và 22j, khoản 2, của Pháp lệnh quốc gia về báo cáo các giao dịch bất thường (Nghị định quốc gia bao gồm các hình phạt và tiền phạt hành chính liên quan đến việc báo cáo các giao dịch bất thường) ( N.G. 2021, số 69);

d) Pháp lệnh Quốc gia về Nhận dạng Khách hàng khi Cung cấp Dịch vụ (N.G. 1996, số 23) được N.G. 2015, không. 69 (N.G. 2015, số 69) (NOIS) cùng với tất cả các sửa đổi trong đó và tất cả các Nghị định quốc gia có liên quan bao gồm các biện pháp chung và các Nghị định cấp Bộ trưởng với các hoạt động chung;

e) Nghị định Quốc gia bao gồm các biện pháp chung về việc thực hiện các điều 9, khoản 2 và 9a, khoản 2, của Pháp lệnh Quốc gia về Nhận dạng Khách hàng khi cung cấp Dịch vụ. (Nghị định quốc gia bao gồm các biện pháp chung về Hình phạt và Tiền phạt Hành chính đối với Nhà cung cấp Dịch vụ) (N.G. 2010, số 70);

f) Đạo luật trừng phạt (N.G. 1997, số 336) cùng với tất cả các sửa đổi kèm theo đó và tất cả các Nghị định quốc gia liên quan bao gồm các biện pháp chung và các Nghị định của Bộ trưởng với các hoạt động chung và theo văn bản hợp nhất được xuất bản trên N.G. 2014, số 55;

g) Sắc lệnh quốc gia về nghĩa vụ báo cáo Vận chuyển tiền qua biên giới N.G. 2002, không. 74) cùng với tất cả các sửa đổi bổ sung và tất cả các Nghị định quốc gia có liên quan bao gồm các biện pháp chung và các Nghị định cấp Bộ trưởng với các hoạt động chung;

Các luật và nghị định này là cơ sở cho các thủ tục được duy trì bởi ngành tài chính của Curaçao nhằm phát hiện và ngăn chặn các rủi ro liên quan đến ngành về rửa tiền, tài trợ cho khủng bố hoặc các hoạt động tội phạm khác.

2.2 Các quy định quốc tế

Là thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (www.fatf-gafi.org) và của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính Caribe (www.cfatf-gafic.org), Curaçao đang đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế bằng cách thường xuyên thực hiện các tiêu chuẩn này trong luật pháp quốc gia của mình .

Trên bình diện quốc tế, FATF đóng một vai trò rất quan trọng trong việc chống rửa tiền, tài trợ cho khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. FATF giám sát tiến độ của các thành viên trong việc thực hiện các biện pháp cần thiết, xem xét các kỹ thuật và biện pháp đối phó với rửa tiền và tài trợ khủng bố, đồng thời thúc đẩy việc áp dụng và thực hiện các biện pháp thích hợp trên toàn cầu.

Để thực hiện các hoạt động này, FATF phối hợp với các tổ chức quốc tế khác liên quan đến việc chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Trong tổng số 34 quốc gia trực tiếp với tôi